ИНЕГ-аас ирэх хоёр  сард олон улсын 84 нислэг үйлдэгдэхээр хуваарь баталжээ. Өөөрөөр хэлбэл  он удаастал буюу  арвандүгээр сард 39, арванхоёрдугаар сард 45 хуваарьт нислэг үйлдэнэ. Хуваарьт нислэгээс гадна зорчигчдын хүсэлт, эрэлтийг харгалзан, агаарын тээвэрлэгчид нисэн очих улсын хилийн хориг, хязгаарлалтгүй тохиолдолд захиалгат нислэг үйлдэх боломжтой аж.

Сэтгэгдэл бичих