Улаанбаатар хотод энэ онд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 105 га талбайн ойг нөхөн сэргээжээ. Ойжуулалт ойн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллага ойжуулалтыг 30 га, ойн зурвасыг 50 га, ногоон зурвасыг 25 га талбайд гүйцэтгүүлэн хянаж байгаа аж.

НИТХ-ын 2018 оны тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд НБОГ, Ус сувгийн удирдах газар хамтран үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүс буюу Баянгол дүүрэг дэх мах комбинатын гүний худгуудын 50 га талбайд мод тарин, тухайн сав газарт зонхилон ургадаг улиас, хайлаас, бургас гэх мэт навчит модоор ногоон зурвас хийжээ.

 

Сэтгэгдэл бичих