Өнөөдөр 60 мянга орчим иргэнийг дархлаажуулна. Суурин 120 цэг болон явуулын 40 цэгээр давтан тунгийн 49 мянга, эхний тунд өмнө нь хамрагдаж амжаагүй 55-аас дээш насны иргэд гэрт ойр цэгүүдэд халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан дархлаажуулалтад хамрагдана. Дархлаажуулалтад хамрагдах хуваарьтай иргэдэд хорооноос нь утсаар мэдээлэх бөгөөд мэдээлээгүй тохиолдолд дархлаажуулалтын цэг дээр очиж дараалал үүсгэж хүндрэл учруулахгүй байхыг хүсэж байна.